Cijene

  Cijene


Studio - Mat Pilates / Reformer / DNS (55 min)

Javite se danas i dogovorite besplatni uvodni sat u grupi.


  PRETPLATA
  DOLAZAKA CIJENA [kn]
pilates i DNS ZOOM 8 100
uvodni sat u grupi 1 0
 grupni (do 8 osoba) 4 160
8 300
12 380
 seniori 60+ grupni (do 8 osoba) 8 200
poluindividualni (2 osobe) 1 100
4 350
8 600
individualni 1 150
4 600
8 1.000
reformer individualno 1 200
4 700
8 1.200
paket reformer+mat 4+4 800
4+8 900